Privacystatement en Privacyverklaring Studieclub Schilder Zuidwest op website

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Uw studieclub werkt met en verwerkt persoonsgegevens. Hoe wij hier mee omgaan kunt u lezen door de volgende link te volgen: http://scs-westbrabant.nl/privacy-statement-scs-west-brabant/Read more

Samenwerkingsintentie OnderhoudNL en Studieclub Schilders

  SAMENWERKING MET ONDERHOUDNL MOET STUDIECLUB SCHILDERS DOEN GROEIEN Koninklijke OnderhoudNL en de Studieclub Schilders gaan een gezamenlijke netwerkorganisatie inrichten waarmee de regionale studieclubs worden ondersteund en moeten groeien. "Hiermee is de toekomst van de Studieclub in ieder geval weer gewaarborgd", aldus voorzitter Anton van Wezep. Hij tekende daartoe met OnderhoudNL-voorzitter Ruud Maas vorige week een overeenkomst op de Ondernemersdag van OnderhoudNL in Nieuwegein. "De essentie van de samenwerking ligt in het ondersteunen bij de organisatie van onze activiteiten, waaronder de altijd goedbezochte Landelijke Dag van de Studieclub Schilders. Daarnaast willen wij graag…Read more